TR | EN
Önkoşullu Dersler
2010-2011 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Önkoşullu Dersler
ÖNKOŞULLU DERSLER
ÖNKOŞULLAR
KODU
ADI
KRD
YY
KODU
ADI
KRD
YY
*151614556
Akışkanlar Mekaniği
4
4
2E+08
Diferansiyel Denklemler
3
3
*151615401
Termodinamik II
3
5
2E+08
Termodinamik I
3
4
*151616355
Kimya Müh. Mat. Modelleme
3
6
2E+08
Diferansiyel denklemler
3
3
*151617635
Kimya Müh. Tasarımı I
4
7
2E+08
Ayırma İşlemleri
5
6
*151617636
Reaktör Tasarımı
3
7
2E+08
Kimyasal Tepkime Mühendisliği
3
6
*151617427
Kimya Müh. Laboratuvarı II
2
7
2E+08
Ayırma İşlemleri
5
6
*151618558
Kimya Müh. Tasarımı II
4
8
2E+08
Kimya Müh. Tasarımı I
4
7
*151618424
Kimya Müh. Laboratuvarı III
2
8
2E+08
Kimyasal Tepkime Mühendisliği
3
6
* Ön koşullu derse kayıt olabilmek için karşısında gösterilen derslerin başarılmış olması gerekir.
 
 
2015-2016 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Önkoşullu Dersler
ÖNKOŞULLU DERSLER
ÖNKOŞULLAR
KODU
ADI
KRD
YY
KODU
ADI
KRD
YY
*151614556
Akışkanlar Mekaniği
4
4
2E+08
Diferansiyel Denklemler
3
3
*151615401
Termodinamik II
3
5
2E+08
Termodinamik I
3
4
*151616355
Kimya Müh. Mat. Modelleme
3
6
2E+08
Diferansiyel Denklemler
3
3
*151617635
Kimya Müh. Tasarımı I
4
7
2E+08
Ayırma İşlemleri
4
6
*151617636
Kimyasal Tepkime Mühendisliği II
3
7
2E+08
Kimyasal Tepkime Mühendisliği I
3
6
*151618567
Kimya Müh. Tasarımı II
4
8
2E+08
Kimya Müh. Tasarımı I
4
7
*151618xxx
Mühendislik Araştırmaları
3
8
2E+08
Mühendislik Araştırmalarına Hazırlık
2
7
* Ön koşullu derse kayıt olabilmek için karşısında gösterilen derslerin başarılmış olması gerekir.
               
2021-2022 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Önkoşullu Dersler
ÖNKOŞULLU DERSLER ÖNKOŞULLAR
KODU ADI KRD YY KODU ADI KRD YY
151614556 Akışkanlar Mekaniği 4 4 2E+08 Diferansiyel Denklemler 3 3
151615401 Termodinamik II 3 5 2E+08 Termodinamik I 3 4
151616355 Kimya Müh. Mat. Modelleme 3 6 2E+08 Diferansiyel denklemler 3 3
151617635 Kimya Müh. Tasarımı I 4 7 2E+08 Ayırma İşlemleri 4 6
151617652 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II 3 7 2E+08 Kimyasal Tepkime Mühendisliği I 3 6
151618567 Kimya Müh. Tasarımı II 4 8 2E+08 Kimya Müh. Tasarımı I 4 7
*151618XXX Mühendislik Araştırmaları  3 8 2E+08 Mühendislik Araştırmalarına Hazırlık 2 7

* Ön koşullu derse kayıt olabilmek için karşısında gösterilen derslerin başarılmış olması gerekir.