TR | EN
Akademik Kadro

KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sermet KABASAKAL
Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK
Prof. Dr. İlknur DEMİRAL
Prof. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Hilal DEMİR KIVRAK
Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Musa ŞÖLENER
Doç. Dr. Ceyda BİLGİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Canan ŞAMDAN
Araş. Gör. Fırat YILMAZ

TEMEL İŞLEMLER ve TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN
Prof. Dr. Mine ÖZDEMİR
Prof. Dr. Hakan DEMİRAL (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Sait YORGUN
Prof. Dr. Fatma TÜMSEK
Prof. Dr. İlker KIPÇAK
Doç. Dr. Uğur MORALI
Araş. Gör. Dr. Seda HOŞGÜN

PROSES ve REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Alime ÇITAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Duygu KAVAK
Prof. Dr. Yeliz AŞÇI
Prof. Dr. Macid NURBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SELENGİL
Dr. Öğr. Üyesi Salim EROL
Dr. Öğr. Üyesi Derya YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Şefika KAYA
Öğr. Gör. Murat DOĞRU