Belgeler/Formlar

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN BELGELER

Özgeçmiş Formu

Sürekli İyileştirme Komisyonları Tutanağı

Kimyasal Madde İstek Formu

Laboratuvar Malzemesi İstek Formu

Boş Ders Bilgi Formu (DBF) Boş Ders Bilgi Formu (DBF) - İngilizce

Atık Beyan Formu

Ders Dosyası Kontrol Formu

Mühendislik Araştırmaları dersinde "yarıyıl sonu sınavı (sözlü) faaliyet türü" için Türkçe Sözlü İletişim Kurma (PÇ 7), Bireysel Ve Disiplin İçi Takım Çalışması Yapabilme Becerilerini (PÇ 6) Değerlendirmeye Yönelik Analitik Ölçek

Mühendislik Araştırmaları dersinde "proje (tez) faaliyet türü" için Türkçe Yazılı İletişim Kurma (PÇ7) ve Disiplin İçi Takım Çalışması Becerilerini (PÇ 6) Değerlendirmeye Yönelik Analitik Ölçek

ÖĞRENCİLER İÇİN BELGELER

Kimya Mühendisliğinde Tasarım I

Öğretim Üyesi Tutanağı

Proje Raporunda Bulunması Gerekenler

Proje Yönergesi

Öğrenci Takım Toplantısı Tutanağı

Dolu-Boş Zaman Belirleme Formu

Öğrenci Takım Üyesi Değerlendirme Formu

Öğretim Üyesi Proje Değerlendirme Formları

Kimya Mühendisliğinde Tasarım II

Öğretim Üyesi Tutanağı

Proje Raporunda Bulunması Gerekenler

Proje Yönergesi

Öğrenci Takım Toplantısı Tutanağı

Dolu-Boş Zaman Belirleme Formu

Öğrenci Takım Üyesi Değerlendirme Formu

Öğretim Üyesi Proje Değerlendirme Formu

Akışkanlar Mekaniği, Isı Aktarımı ve Kütle Aktarımı Dersleri İçin Belgeler

Ödev Yönergesi

Laboratuvar Dersleri İçin Belgeler

Püskürtmeli Kurutucu Deneyi Raporunda İstenenler

Psikrometrik Diyagram

Teknik Geziler İçin Belgeler

Teknik Gezi Raporu

Teknik Gezi Katılma Belgesi