TR | EN
Program Eğitim Amaçları

Kurumun ve bölümün özgörevleri ve çağdaş kimya mühendisleri yetiştirme sorumluluğumuz dikkate alınarak programın eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Lisans

 •  Kimya Mühendisliği ile ilgili farklı sektörlerde çalışabilen,
 •  Üretimden yönetime kadar her kademede görev alabilen,
 •  Araştırmacı yönünü geliştirebilen ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde görev alabilen

Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.

Yüksek Lisans

 • Çağın sorunlarına uygun çözümler getirebilecek deneysel çalışmaları tasarlayıp yürütebilen, bulguları değerlendirebilen,
 • Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde sunabilen,
 • Araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında etkin görev alabilen ,
 • Ekip çalışmalarında liderlik yapabilen,
 • Kazandığı yetkinliklerle sektörde tercih edilen

Kimya Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Doktora 

 • Özgün konulardaki araştırma sonuçlarıyla evrensel bilime katkı yapabilen
 • Proje geliştirebilen, yönetebilen ve yürütebilen
 • Enstitü ve üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev alabilen
 • Alanında lider kurum, kuruluş ve Ar-Ge merkezlerinde tercih edilen

Doktor Mühendisler yetiştirmektir.