TR | EN
Program Eğitim Amaçları

Kurumun ve bölümün özgörevleri ve çağdaş kimya mühendisleri yetiştirme sorumluluğumuz dikkate alınarak programın eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Kimya Mühendisliği ile ilgili farklı sektörlerde çalışabilen,

2. Üretimden yönetime kadar her kademede görev alabilen,

3. Araştırmacı yönünü geliştirebilen ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde görev alabilen

kimya mühendisleri yetiştirmektir.