TR | EN
Sürekli İyileştirme Komisyonları

ÖZDEĞERLENDİRME ve EŞGÜDÜM KOMİSYONU (ÖEK) 

Prof. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI (Başkan)

Prof. Dr. Fatma TÜMSEK (Bölüm MÜDEK Koordinatörü)

Prof. Dr. Hürriyet Erşahan 

Prof. Dr. Sevgi Şensöz

Prof. Dr. O. Sermet Kabasakal

Prof. Dr. Ayşegül Aşkın (Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Prof. Dr. Mine Özdemir

Prof. Dr. Neşe Öztürk 

Prof. Dr. İlknur Demiral

Doç. Dr. Alime Çıtak

Doç. Dr. Musa Şölener (Yazman)

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM KOMİSYONU (EÖK) 

Prof. Dr. Ayşegül Aşkın (Başkan)

Prof. Dr. Hürriyet Erşahan

Doç. Dr. Fatma Tümsek

Prof. Dr. Demet Topaloğlu Yazıcı (Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Kaya (Yazman)

Arş. Gör. Dr. Seda Hoşgün

 

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (ÖDK) 

Prof. Dr. O. Sermet Kabasakal

Prof. Dr. Hakan Demiral

Prof. Dr. İlknur Demiral (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Derya Yıldız (Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Dr. Öğr. Üyesi Şefika Kaya (Yazman)

Öğr. Gör. Murat Doğru

Araş. Gör. Dr. Seda Hoşgün

 

ANKET KOMİSYONU (AK) 

Prof. Dr. Mine Özdemir (Başkan)

Prof. Dr. Yeliz Aşçı (Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Prof. Dr. İlker Kıpçak

Doç. Dr. Ceyda Bilgiç (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Uğur Moralı (Yazman)

Dr. Öğr. Üyesi Canan Aydın Şamdan

 

PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU (PİK) 

    Prof. Dr. Sait Yorgun (Sözcü)

Doç. Dr. Musa Şölener (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Uğur Selengil 

Dr. Öğretim Üyesi Derya Yıldız ( Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğretim Üyesi Salim Erol (Yazman)

 

ALTYAPI, GÜVENLİK VE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (AGAYK)

Prof. Dr. Neşe Öztürk (Başkan)

Doç. Dr. Belgin Karabacakoğlu (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Duygu Kavak (Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Dr. Öğretim Üyesi Salim Erol (Yazman)

Kimyager Fahriye Kundi

 

SANAYİ İLE İLİŞKİLER VE STAJ KOMİSYONU (Sİ-SK)

Doç. Dr. Macid Nurbaş (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Alime Çıtak (Başkan)

Doç. Dr. Uğur Moralı(Sözcü ve İletişim Görevlisi)

Dr. Öğr. Üyesi Canan Aydın Şamdan (Yazman)