1    
1
Yrd. Doç. Dr. Alime  ÇITAK
1
11acitak
1
Tel
222-239 37 50 / 3670
e-posta
acitak@ogu.edu.tr
web
 
 
11
1
EĞİTİM
 
11
 
Lisans
Anadolu Üniversitesi, 1992
Yüksek Lisans
Osmangazi Üniversitesi, 1994
Doktora
Osmangazi Üniversitesi, 2001
 
1
1
BAŞLICA ARAŞTIRMA KONULARI
 
11
 

1 - Esterleşme tepkimeleri ve kinetiği

2 - Heterojen tepkimeler ve kinetiği

3- Esterleşme tepkimelerinde reaktif distilasyon.

 
1
1
YAYINLARINDAN BAZILARI
 
1
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler
 

1. M.R. Altıokka, A. Çıtak, "Kinetics study of esterification of acetic acid with isobutanol in the presence of Amberlite catalyst", Applied Catalysis A: General, 239, 1-2, 141-148 (2003).
2. A. Çıtak, "Deactivation of Amberlite IR-120 Used in the Esterification of Acetic Acid with Isobutanol as a Catalyst", Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Eskişehir, 9, 2, 47-58 (2006).
3. A, İzci, H.L. Hoşgün, "Kinetics of synthesis of isobutyl propionate  over Amberlyst-15", Turkish Journal of Chemistry, 31, 5, 493-499 (2007).

 

 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
 

1. A. Çıtak, F. Bodur, "Comparision of commercial ion-exchange resins as a catalyst for the esterifiation of acetic acid with isobutanol", First International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Proceedings of IEW, p.65, June 2006, Antalya.
2. A. Çıtak, H. L. Hoşgün, "Comparison of Commercial Ion-Exchange Resin Catalysts for the Esterification of Propionic Acid with Isobutanol", First International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Proceedings of IEW, p. 64, 2006.
3. E. İzci, A. İzci, "Dielectric Behaviour of Magnesite and Sintered Magnesite", 10th International Conference of the European Ceramic Society (ECERS), June 2007, Germany, Berlin.
4. E. İzci, A. İzci, "Dielectric Properties of Tremolite Mineral", 10th International Conference of the European Ceramic Society (ECERS), June 2007, Germany, Berlin.
5. H. L. Hoşgün, A. İzci, "Transesterification of isobutyl propionate with isobutyl alcohol in the Presence of Amberlyst 15 Catalyst", August 2007, Europacat-8, Book of Abstracts, Turku/Abo-Finland.

 

 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 
 

1. A. Çıtak, S. Kaytakoğlu, NOx Gazı Absorplayıcı Ticari Ölçekli Bir Dolgulu Kolonun Bilgisayar Destekli Tasarımı, II. Hava Kirlenmesi, Modellemesi ve Kontrolu Sempozyumu'95 (Sözlü sunum), 1995, İstanbul.
2. M.R. Altıokka, H.L. Hoşgün, A. Çıtak, Kaolenin HCl ve NaOH Çözeltilerinde Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Kil Sempozyumu (Sözlü sunum), Eylül 1997, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
3. A. Çıtak, M.R. Altıokka, "Asetik asit-İzobütanol Esterleşmesinde Amberlit IR-120 Katalizörünün Deaktivasyonu", V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, RMP07, Eylül 2002, Ankara Üniversitesi, Ankara.
4. A. Çıtak, F. Bodur, Dowex 50Wx2 heterojen katalizörü varlığında asetik asit ile izobütil alkolün esterleşme tepkimesi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Sözlü sunum), Bildiri özetleri kitabı, p. 443-444, Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
5. A. İzci, H.L. Hoşgün, Kinetics of synthesis of isobutyl propionate over Amberlyst 15, First National Catalysis Conference (NCC-1) (Sözlü sunum), 46, January 2007, METU Northern Cyprus Campus (Metu NCC), Kıbrıs.
6. E. İzci, A. İzci, Dielectric behavier of the catalysis Na-Zeolite Y, First National Catalysis Conference (NCC-1), January 2007, Metu NCC, Kıbrıs.

 
 
Biten projeler
 
 

Pervaporasyon Yöntemiyle İzobütilalkol-Asetikasit Esterleşmesinde Verimin Arttırılması, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı,  2003.

 
1